اهل‌ سنت‌ به‌ حضرت‌ علی‌، ائمه‌ (رضی‌ الله عنهم‌) و سایر اهل‌ بیت‌ رسول خدا صلی الله علیه وسلم عشق‌ می‌ورزند. حضرت‌ علی رضی الله عنه همسر حضرت‌ فاطمه‌ زهرا رضی‌ الله عنها و پدر گرامی‌ حسنین‌ قهرمان‌ و مایه‌ افتخار اسلام‌ و مسلمین‌ هستند،وی‌ از زمان‌ طفولیت‌ در ركاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم از آرمانهای‌ مقدس‌ اسلام‌ دفاع‌ نموده‌ و از گرامترین‌ و برترین‌ شاگردان‌ مكتب‌اسلامند. اهل‌ سنت‌ حب‌ علی‌ و اهل‌ بیت‌ رسول‌ الله صلی الله علیه وسلم را از علامات‌ ایمان‌ و كینه‌ و بغض‌ ایشان‌ را از نشانه‌های‌ نفاق می‌دانند این‌ اعتقادی‌ است‌ كه‌ جمهور مسلمین‌ بر آن‌ متفق‌ اند و خلاف‌ آنرا در هیچیك‌ از كتب‌ اهل‌ سنت‌ نمی‌توان‌ یافت‌.

اما آنچه‌ را كه‌ اهل‌ تشیع‌ به‌ حضرت‌ علی‌ رضی الله عنه نسبت‌ می‌دهند، از نظر اهل‌ سنت‌ غلو و زیاده‌ روی‌ و خارج‌ ازتعالیم‌ اسلام‌ است‌. چنانكه‌ پیشتر ذكر گردید در كتاب‌ مع‌ الخطیب‌ فی‌ خطوط‌ العریضة‌ از شیخ‌ انصاری‌ ص‌18 نیز آمده ‌است‌ كه‌ شیعیان‌ معتقدند: ولایت‌ علی‌ كفاره‌ گناهان‌ و دشمنی‌ با وی‌ زایل‌ كننده‌ نیكیهاست‌.

در مقدمه‌ تفسیر البرهان‌ و در جلد چهارم‌ همین‌ كتاب‌ ص‌226 چنین‌ آمده‌ است‌: خداوند فرمود علی‌ حجت‌ من‌ بر تمام‌بندگانم‌ و نور و امین‌ من‌ بر علم‌ من‌ است‌. خداوند آسمانها و زمین‌ را از نور پیامبر صلی الله علیه وسلم  و عرش‌ و كرسی‌ را از نور علی‌آفرید.

نسبت‌ دادن‌ اینگونه‌ صفات‌ و خصوصیات‌ الهی‌ به‌ حضرت‌ علی‌ رضی الله عنه  عملی‌ ناروا، ناپسند و مشركانه‌ است‌. به‌ استنادكتاب‌های‌ شیعی‌ این‌ اعتقاد نیز میان‌ گروهی‌ از ایشان‌ رایج‌ است‌ كه‌ جبرئیل‌ می‌بایست‌ بر علی‌ نازل‌ می‌شد اما اشتباهاً برحضرت‌ محمد صلی الله علیه وسلم  نازل‌ شد. جالبتر اینجاست‌ كه‌ این‌ گروه‌ از اهل‌ تشیع‌ نه‌ تنها خودشان‌ این‌ افعال‌ و اعمال‌ را باورداشته‌ بلكه‌ سعی‌ دارند سایرین‌ را نیز بدین‌ اعمال‌ و عقاید مجاب‌ سازند.

همچنین‌ از نظر اهل‌ سنت‌ آنچه‌ كه‌ در كتاب‌ رجال‌ الكشی‌ ص‌184 از قول‌ حضرت‌ علی‌ رضی الله عنه آمده‌ است‌ غیر واقعی‌ وقابل‌ پذیرش‌ است‌. در آنجا به‌ ایشان‌ نسبت‌ داده‌ می‌شود كه‌ گفته‌ است‌: من‌ وجه‌ الله و جنب‌ الله هستم‌، من‌ اول‌ و آخر وظاهر و باطن‌ هستم‌، من‌ وارث‌ زمین‌ و راه‌ خدا هستم‌.

ما از غلو مسیحیان‌ كه‌ در ابتدا بسیار نبود و بعدها آنرا تا بدان‌ حد رساندند كه‌ بجای‌ عبادت‌ خداوند پیامبرشان‌ عیسی‌مسیح‌ را عبادت‌ می‌كردند، عبرت‌ آموخته‌ایم‌. اهل‌ سنت‌ به‌ وصیت‌ پیامبرشان‌ عمل‌ می‌كنند كه‌ فرمود: «اذكركم‌ الله فی‌اهل‌ بیتی»‌. در مورد اهل‌ بیت‌ من‌ از خدا نظر بگیرید.

از نظر ما میراث‌ حضرت‌ محمد صلی الله علیه وسلم  یعنی‌ عترت‌ و اهل‌ بیت‌ او راباید گرامی‌ داشت‌. ولی‌ شیعیان‌ همسران‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  عائشه‌ و حفصه‌ رضی‌ الله تعالی‌ عنهما را مورد طعن‌ و نفرین‌ قرارمی‌دهند. و براستی‌ مگر همسران‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  از اهل‌ بیت‌ او نیستند!؟ و آیا توهین‌ و اسائه‌ ادب‌ روش‌ پسندیده‌ و جایزی‌است‌؟