باید از نزدیک دید

خلخال بهشت گمشده  

منتظر دیدار شما  

 بهار دلنشین در طبیعت همیشه بهار خلخال
 
تابستان خنک
 
محلی آرام
غروب زیباست اما نه در غربت
 
  
 
 

 

باید از نزدیک دید

خلخال بهشت گمشده

منتظر دیدار شما  

 بهار دلنشین در طبیعت همیشه بهار خلخال
 
 
غروب زیباست اما نه در غربت