به نام ان خدای که ما را خلق کرده و در این دنیا قرار داد تا مورد امتحان قرار گیریم و پس از مدتی بسوی او باز گردیم .

ما این وبلاگ را  تشکیل دادیم تا واقعیت دین را روشن کنیم و به شما عزیزان در مسایل شرعی . عقیده ای و  یا مناظره در مورد مسایلی که در این وبلاگ می نویسیم .هر هفته در مورد یک قسمت دین بحث می کنیم و شما  میتوانید نظرتان را بگوید و یا با ما به مناظره بنشینید یا سوال پیش امده درمورد بحث را  بپرسید

اگر سوال شرعی یا عقیده ای.... در مورد هر موضوعی که باشد می توانید بپرسید .

توجه: بقیه ی ادیان میتوانند در مورد دین اسلام به منظره یا سوال کردن ویا یادگیری دین اسلام در وبلاگ ما شرکت کنند

ما:گروه ای 17 نفره هستیم که هر یک از ما در  یک شاخه ای از  دینی تخصص داردیم.

هدفمان : امده ایم تا دین واقعی را معلوم کنیم و در مسایل دینی به مردم کمک کنیم

                                                   الله نگهدارتان باشد