طهارات و پاكیزگی

 

طهارت و پاكیزگی: پاكی بـدن و لباس و جـایگاه خـواندن نماز را در بر مى گیرد، و طهارت بدن به دو چیز حاصل مى شود:

1 ـ غسل: از جنانب و حیض(عادت ماهانه) و نفاس (خـونی كه بعد از وضع حمل مى آید) كه با ریختن آب بر تمامی جسم و موی سر با نیّت طهارت، حاصل مى گردد.

2 ـ وضوء: خداوند مى فرماید: )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى  الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى  الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  الْكَعْبَینِ(6)(. [المائدة].

[ای مؤمنان، چون به (قصد) نماز برخیزید، روی خود و دستهایتان را تا آرنجها بشویید وسرتان را مسح كنید وپاهایتان را تا دو كعب([1]) (قوزك بشویید)].

این آیهء كریمه شامل اموری است كه مرعات نمودن آن در وقت وضوء واجب است:

1 ـ شستن صورت، كه مضمضه و استنشاق نیز جزو صورت شمرده مى شوند.

یعنی شستشوی دهان و بینی بوسیله داخل كردن آب در آنها.

2 ـ شستن دو دست تا آرنج.

3 ـ مسح كردن تمامی سر، كه گوشها نیز جزو آن است.

4 ـ شستن دو پا تا قوزك (شتالنگ ، بجلك).

و پاكیزگی لباس و جایگاه ادای نماز، این است كه آنها را از نجاستها مانند إدرار و مدفوعات انسان و مانند آن پاك نمود.