فضل نماز

 

از آنچه گذشت معلوم مى شود كه نماز شأن و منزلت بزرگی در اسـلام دارد، و ركن دوم از اركان اسلام است كه اسلام بنده صحیح و درست نمى شود مگر با ادای آن، و اینكه كسالت در آن از صفات منافقین است، و تـرك آن كفر و گمراهی و خـروج از دایرهء اسلام مى باشد، چنانكه رسـول گرامی (ص) مى فرماید: ((بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصـلاة)). [مسلم].

بین مرد و بین شرك آوردن و كافر شدن ترك كردن نماز است.

و همچنین (ص) مى فرماید: ((العهد الذی بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)). [ترمذی].

فرق بین ما مسلمانان و بین كافران و مشركین نماز است، پس كسیكه آنرا ترك كند كافر مى شود.

و نماز پایه و اساس اسـلام است، و آن واسطهء بین بنده و خداست، چنانكه رسول الله (ص) در حدیث صحیح مى فرماید: ((إنَّ أحدكم إذا صلّى  یناجی ربه)). [بخاری].

هر یك از شما وقتی نماز مى خواند با خداوند مناجات مى كند.

و آن عـلامت محبت و دوستی بنده با خـدا و قدردانی او از نعمتهایش مى باشد.

و از بزرگی شأن و منزلت نماز نزد خداوند این است كه اولین فریضه ای است كه بر پیامبر (ص) فرض شده، و فرض شدن آن بر این امت در آسمان در شب إسراء و معراج بوده است.

و وقتی از رسول خدا (ص) سؤال شد: بهترین اعمال كدام است؟ آن حضرت (ص) فرموند: ((الصلاة على  وقتها)). [متفق علیه].

ادای نماز در اوقات آن.

و خداوند آنرا پاكیزكی از گناهان و كارهای ناشاپست قرار داده است، چنانكه رسـول خدا (ص) مى فرماید: ((أرأیتم لو أنَّ نهراً بباب أحـدكم یغتسل منه كلَ یومٍ خمس مرات هل یبقى  من درنه شیء؟ قالوا: لا قال: كذلك الصلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا)). [متفق علیه]. ببینید اگر جوی آبی بر درب خانهء یكی از شما جاری باشد و هر روز پنج بار در آن خودش را بشوید آیا از چرك وپلیدی بدن او چیزی باقی مى ماند؟ صحابه y گفتند: خیر، آنحضرت (ص) فرمود: همچنین نمازهای پنجگانه كه خداوند بوسیلهء آن خطاها و گناهان را محو و نابود مى كند.

و در حـدیث آمده كه آخرین وصیت رسول الله (ص) برای امت و آخرین سفارش ایشان در وقت وداع گفتن این دنیا بسوی آخرت این بود كه فرمودند: ((در اداى  نماز، وحقوق بردگان از خـدا بترسید، یعنی: به آنان احسان و نیكی كنید)). [أحمد ونسائی وابن ماجه].

و خداوند در قرآن امر نماز را بسیار بزرگ شمرده و نماز و اهل نماز را شرافت بخشیده است، و در مواضع بسیار زیادی از قرآن كریم آنرا یاد فرموده، و بطور خصوصی به آن سفارش نموده است، از آن جمله ارشاد بارى تعالی چنین آمده است: )حَافِظُواْ عَلَى  الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى  وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِینَ(238)(. [البقرة].

[بر(گزاردن) نمازها و(بویژه) نماز میانه(عصر) پایبند باشید و برای خداوند فروتنانه(به عبادت) بایستید].

و همچنین خداوند مى فرمایـد: )وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى  عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ(45)(. [العنكبوت].

[و نماز را بر پاى دار. كه نماز از(كارهای) ناشایست و ناپسند باز مى دارد].

و باز مى فرماید: )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ(153)(. [البقرة].

[ای مؤمنان، از بردباری و نماز مدد بجویید، كه خدا با بردباران است].

و همچنین مى فرمایــد: )إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى  الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا(103)(. [النساء].

[كه نماز بر مؤمنان واجبی زماندار است].

و خداوند بر كسى كه نماز را ضایع و پایمال كرده ادا نمى كند، عذابی دردناك واجب نموده و مى فرماید: )فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا(59)(. [مریم].

[آنگاه پس از آنان ناخلفانی جانشین شدند كه نماز را ترك كردند و از خواسته ها(ی نفسانی) پیروی كردند. پس(كیفر) گمراهی را خواهند یافت].

پس بر هر مسلمان واجـب است كه بر نماز محافظت و پایبندی كند، و همچنانكه خداوند آنرا فرض نموده، و در اوقات خـودش آنرا ادا كند، با نیّت اینكه این عبادت به شكل درست، اطاعت از خدا و رسول خداست، و بداند كه در صورت تخلف به خشم و غضب دردناك و عقاب خداوندی گرفتار خواهد شد.