دنیای بعضیا خیلی جالبه ... آخرتشون جالب تر !!!

از همه جالب تر اون آینه و سینمای خانگی (LCD) هست !!  :grin:  :?